Сәулет-құрылыс саласындағы эпонимдер

Дата публикации: 17.05.2023

Сәулет-құрылыс саласындағы эпонимдер

Жампейсова Ж.
Пазылжанова С.
Аннотация: Ұсынылып отырған мақала сәулет-құрылыс саласының терминологиясында жалқы есімдерді қолдану мәселесіне арналған. Эпонимдердің пайда болу уақыты, құрылымы және сөздік мағынасы сипатталып, оның жіктелуі ұсынылып, осы бірліктерді анықтау ерекшеліктері қарастырылады.
Ключевые слова: терминдер-эпонимдер, сәулет-құрылыс саласындағы эпонимдер, жалқы есімдер, мағына.
Полный текст статьи