Аялық білімнің тілдік танымдағы орны

Дата публикации: 16.12.2021

Аялық білімнің тілдік танымдағы орны

Жампейсова Ж.М.
Әбілқасымова А.К.
Аннотация: Мақалада аялық білімнің тілдік танымдағы қызметі «ақ» - «қара» тілдік бірліктері негізінде қарастырылады.
Ключевые слова: аялық білім, тілдік таным, когнитивтік лингвистика, семантика, сөз мағынасы.
Полный текст статьи