Ұлттық танымдағы континиум мәселесі

Дата публикации: 28.04.2020

Ұлттық танымдағы континиум мәселесі

Жампейсова Ж.М.
Дүйсенбек С.
Аннотация: Мақалада «ақ» және «қара» тілдік бірліктері арқылы танылған «уақыт» және «кеңістік» концептілері қарастырылады.
Ключевые слова: тілдік бірліктер, "ақ", "қара", таным, ұлттық болмыс, концепт, "уақыт" және "кеңістік" концептілері
Полный текст статьи